Vastaukseni HYYn edustajistovaalien vaalikoneeseen

Tästä löydät vastaukseni Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalien vaalikoneeseen!

1. Opiskelijaliikkeen tulee ottaa kantaa laajasti yhteiskuntaa koskeviin asioihin.

eri mieltä – samaa mieltä

Opiskelijat eivät elä tyhjiössä vaan ovat osa yhteiskuntaa. Jos opiskelijaliike ei tunnusta tätä, ei tunnusta myöskään muu yhteiskunta. Ei marginalisoida itse itseämme!

Continue reading “Vastaukseni HYYn edustajistovaalien vaalikoneeseen”

Advertisements

Answers to the candidate matcher of the Representative Council elections

Here you’ll find my answers to the candidate matcher of the Representative Council elections of the Student Union of the University of Helsinki!

1. The student movement should widely comment on issues concerning society.

Disagree – agree

Students don’t live in a bottle but are a part of the society. If the student movement does not acknowledge this, no one will. Let’s not marginalise ourselves!

Continue reading “Answers to the candidate matcher of the Representative Council elections”

Svarar till kandidattestet inför delegationsvalet i HUS

Här finns du mina svarar till kandidattestet inför delegationsvalet i Studentkåren vid Helsingfors universitet!

1. Studentkåren ska brett ta ställning i samhällsfrågor av olika slag.

håller inte med – håller med

Studenterna lever inte i ett vakuum, utan är en del av samhället. Om studentrörelsen inte erkänner detta, inte erkänns det övriga samhället. Låt oss inte själv marginalisera oss!

Continue reading “Svarar till kandidattestet inför delegationsvalet i HUS”

Vihreiden on oltava näkyvän feministinen puolue

Hyvät vihreät ystävät, minua turhauttaa. Minua, ja meitä muita puolueen feminismejä turhauttaa, että joudumme kerran toisensa jälkeen perustelemaan omalle puolueellemme, miksi meidän pitäisi olla feministejä ja mitä feminismi on. Viimeisimpänä tuossa ennen lounasta, kun kiintiöt kahden puheenjohtajan mallista poistettiin. Eikö tämä olisi ollut sitä konkreettista feminismiä?

Continue reading “Vihreiden on oltava näkyvän feministinen puolue”