Demokratia kaipaa uusia keinoja

Tämänsisältöinen mielipidekirjoitukseni julkaistiin tänään (6.8.) Helsingin Sanomissa:

Helsingin Sanomien lauantaisessa (28.7.) pääkirjoituksessa ilmaistiin huoli kansalaisten murenevasta luottamuksesta poliitikkoihin. Valittujen Palojen tutkimuksen mukaan vain 8 prosenttia suomalaisista luottaa poliitikkoon.

Pääkirjoittaja tarjoaa syyksi eurokriisiä. Hänen mukaansa “poliitikkojen rasitteena on tiedon puute – – [s]ilti poliitikot päättävät siitä, mihin kansalaisten rahat käytetään.” Moni miettineekin, onko poliitikko yhtään sen asiantuntevampi päätöksentekijä kuin äänestäjäkään.

Ei välttämättä olekaan.

Nykymallinen demokratiamme on kriisissä. Kansalaiset haluavat vaikuttaa päätöksentekoon muutenkin kuin muutaman vuoden välein äänestämällä. Edustuksellinen demokratia tarvitseekin rinnalleen suoran demokratian keinoja, kuten suoria, sitovia kansanäänestyksiä asiakysymyksistä. Näitä voidaan toteuttaa sitovalla kansalaisaloitteella sekä valtakunnallisella että kunnallistasolla.

Tarvitsemme myös lähidemokratiaa, jossa päätöksenteko on ihmisten ulottuvilla. Kuntalaisten aloitteet eivät saa hautautua byrokratiaan, ja heillä on oltava aito mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon jo valmisteluvaiheessa. Lähidemokratia voi parhaimmillaan tarkoittaa ihmisten omaehtoista toimintaa, jota ei tukahduteta säännöillä ja kielloilla, vaan tuetaan purkamalla sääntelyä ja tarjoamalla tiloja yhteiskäyttöön.

Toimivaan demokratiaan tarvitaan sekä edustuksellista, suoraa että lähidemokratiaa.

Advertisements