Nuoret mukaan päätöksentekoon!

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO julkaisi tänään kunnallisdemokratian pelastuspaketin. Kahtatoista teesiä on tänään naulattu kaupungintalojen oviin ympäri Suomea.

Olen todella ilahtunut siitä, että ViNOn mielestä demokratia kaipaa pelastamista. Omista vaaliteemoistani löytyy aivan samoja asioita, kuten lautakuntien avoimuus, avoin tieto, kaupunkilaisten ottaminen mukaan päätöksenteon valmisteluun sekä kaksiportainen päätöksentekomalli, jossa alueellisella tasolla päätetään kaavoituksesta, julkisesta liikenteestä ja terveydenhoidosta ja paikallistasolla lähikaavoituksesta, puistoista, kouluista ja muista lähipalveluista.

ViNO nostaa myös esille lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet politiikassa. Tämä on mielestäni tärkeä asia. Helsingissä ei tällä hetkellä ole nuorisovaltuustoa. Nuorisovaltuustoihin ja niiden vaikuttavuuteen liittyy kyllä monia ongelmia: niiden ei nähdä antavan mahdollisuuksia todelliseen kuulluksi tulemiseen ja vaikuttamiseen, vaan valtuustot muuttuvat helposti näennäisen kuulemisen paikoiksi. Nuorisovaltuustolta kysytään mielipidettä ja tehdään sitten kuitenkin ihan niin kuin tykätään, riippumatta nuorten mielipiteestä.

Nuorisovaltuustojen ongelmat eivät voi kuitenkaan tarkoittaa sitä, ettei nuoria kuulla lainkaan. Nuorten osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon ja sen valmisteluun on lisättävä. Äänestysikäraja on laskettava kunnallisvaaleissa 16 vuoteen. Nuorilla on oltava aito vaikutusmahdollisuus. Ei riitä, että kerran vuodessa kysytään nuorten mielipidettä skeittirampista.

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamisen voi kukin äänioikeutettu aloittaa keskiviikkona 17.10., kun ennakkoäänestys kunnallisvaaleissa alkaa. Käytä siis ääntäsi, ja äänestä nuorta!

Advertisements

One Reply to “Nuoret mukaan päätöksentekoon!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s