Oranssia ylle!

Huomenna pukeudun oranssiin. Silloin, kuten joka kuukauden 25. päivä, vietetään naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastaista Oranssia päivää.

Kampanjan ovat lanseeranneet YK:n pääsihteeri sekä YK:n naisjärjestö UN Women. Oranssiin pukeudutaan kerran kuussa ensi vuoden maaliskuuhun saakka, jolloin järjestetään komiteanistunto naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi.

Sukupuolittunut väkivalta on vakava ongelma globaalisti. Tilannetta ei paranna se, että kehitysyhteistyön vuosituhattavoitteista pahiten laahataan jäljessä juuri naisiin liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa. Suomi ei kuitenkaan ole mikään poikkeus säännössä: alle yksi prosentti seksuaalisesta lähisuhdeväkivallasta ilmoitetaan poliisille, ja vain noin viidennes poliisille tehdyistä raiskausilmoituksista päätyy oikeuteen.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen voi vaikuttaa myös kunnallistasolla. Vaaliteemani tasa-arvon yhtenä alateemana on sukupuolittuneeseen väkivaltaan puuttuminen. Kaupunki voi vaikuttaa asiaan lisäämällä ja ylläpitämällä tukipalveluita väkivaltaa kohdanneille naisille: esimerkiksi ympärivuorokautisten turvakotien toiminta on turvattava.

Mikäli tasa-arvotyötä halutaan edistää suunnitelmallisesti, siihen on oltava riittävät resurssit. Helsingin tasa-arvotoimikunnalla olisi enemmän toimivaltaa, jos se muutettaisiin lautakunnaksi ja jos sille taattaisiin riittävästi valmisteluaikaa virkamiestyönä. Kaupungin tasa-arvosuunnitelman uudistaminen ensi vuoden alusta antaa tilaisuuden tehdä suunnitelmasta nykyistä kattavampi ja luoda sille seurantajärjestelmä. Suunnitelmalliseen tasa-arvotyöhön kuuluu myös sukupuolivaikutusten arvioinnin (suvaus) liittäminen kaikkeen päätöksentekoon.

Helsingin kaupunki on merkittävä toimija monella sektorilla ja tuhansien työnantaja. Siksi kaupungin kaikkien virastojen on julistauduttava syrjinnästä vapaiksi alueiksi nuorisoasiainkeskuksen ja liikuntaviraston jalanjäljissä. Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan liittyminen on kannanotto yhdenvertaisuuden puolesta.

Sukupuolittuneesta väkivallasta ja muista tasa-arvokysymyksitä on tärkeää puhua. Pukeudu siis sinäkin oranssiin!

Advertisements

3 Replies to “Oranssia ylle!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s