Valta kansalle! Demokraattisemman Helsingin puolesta

Yhtenä vaaliteemanani kunnallisvaaleissa on demokratia. Mitä se oikein tarkoittaa? Helsingin vihreiden yhteiset demokratiatavoitteet löytyvät vaaliohjelmastamme, ja Ville Ylikahri esittelee niitä sekä ajatuspaja Vision tänään julkaisemia seitsemää teesiä lähidemokratian parantamiseksi Helsingin vihreiden blogissa. Tässä blogauksessa avaan omia henkilökohtaisia tavoitteitani demokratian osalta:

1. Kuntalaisaloitteet virkamiesvalmisteluun

Minulla on unelma. Haluaisin, että kuntalaisten tekemät aloitteet otettaisiin virkamiesten valmisteltaviksi. Monissa aloitteissa on hyvä idea, mutta muotoseikkojen takia aloite ei kelpaa sellaisenaan valtuuston käsittelyyn. Virkamiehet voisivat yhteistyössä aloitteentekijän kanssa hioa aloitteen muodollisesti ja sisällöllisesti sellaiseksi, että sen voisi oikeasti hyväksyä. Ja muuten, aloitteet on käsiteltävä valtuustossa useammin kuin kerran vuodessa!

2. Lautakunnat avoimiksi

Lautakunnat ovat se paikka, jossa kompromissit ja päätösesitykset syntyvät. Siksi nimenomaan lautakuntien kokousten on oltava avoimia kaikille. Avoimuus voi tarkoittaa vaikkapa kokouksen striimaamista netissä kaupunkilaisten kommentointimahdollisuudella.

3. Vapaata tilaa tarvitaan

Vapaa tila ei ole pelkästään ilmaista hengailutilaa. Se on tärkeä edellytys kuntalaisten aktiivisuudelle ja osallistumiselle. Ilman vapaata tilaa ja mahdollisuuksia ottaa tila haltuun pihakirppikset ja ravintolapäivät olisivat mahdottomia. Osallisuus, yhteisöllisyys ja tekemällä vaikuttaminen kiinnostavat kyllä kuntalaisia, ja silloin tekeminen on mahdollistettava, ei estettävä. Vapaa tila on toimivan demokratian perusedellytys!

4. Tieto kuuluu kaikille

Kunnat tuottavat verovaroilla valtavasti tietoa, joka ei kuitenkaan ole vapaasti kuntalaisten käytettävissä. Samalla kuntalaisten rahoja syydetään huikeisiin ohjelmistolisenssimaksuihin, vaikka avoimen lähdekoodin ohjelmat olisivat ilmaisia. Asioiden valmistelusta ja päätöksenteosta tuotettu tieto on niin hankala löytää, että ainoastaan politiikan ammattilaiset kykenevät sitä hyödyntämään. Tämän kaiken on muututtava. Haluan, että tutkimustieto on vapaasti kaikkien käytettävissä, että avoimen lähdekoodin ohjelmia suositaan ja että valmistelussa olevien asioiden etenemisestä voisi tilata sähköpostiin tiedotteita aihepiireittäin.

5. Demokraattinen päätöksenteko kaikille tasoille

Kunnan pitäisi olla äänestäjää kaikkein lähinnä oleva päätöksentekotaso, mutta Helsingin kokoisessa kunnassa kaupunginvaltuusto on jo aika kaukainen asia kuntalaiselle. Lisäksi valtuuston yläpuolella on vielä kuntarajat ylittävistä palveluista (mm. joukkoliikenne, sairaanhoito) päättäviä seudullisia elimiä, joita ei kuitenkaan ole valittu suoralla kansanvaalilla. Helsinkiin onkin saatava kaupunginosavaltuustoja päättämään lähipalveluista ja seudullinen, demokraattinen päätöksentekoelin vastaamaan koko metropolialueen palveluista. Tämä voi toteutua joko kuntaliitoksin tai muilla keinoin – pääasia, että demokratia toteutuu.

Aiemmin demokratiasta tässä blogissa: https://merjakahkonen.wordpress.com/2012/08/06/demokratia-kaipaa-uusia-keinoja/

Advertisements

3 Replies to “Valta kansalle! Demokraattisemman Helsingin puolesta”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s